Mã số đề tài

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

GV_2012-CK-01 Thiết kế phần cứng máy phay CNC – kết nối phần mềm thiết kế board màch Orcad để làm mạch in một lớp phục vụ giảng dạy cho ngành Điện và Cơ điện tử  Ngô Mạnh Dũng
GV_2013.01.14 Nghiên cứu xây dựng Mô hình Viện Tự động hóa và Robot Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Ngô Mạnh Dũng
GV_2013.01.11 Nghiên cứu chế tạo mô hình rô bốt thu hoạch Nguyễn Tấn Ý
GV_2013.01.01 Robot giám sát môi trường và tư vấn tuyển sinh  Nguyễn Tấn Ý
GV_2013.01.06 Nghiên cứu chế tạo quadrotor phục vụ công tác tuyển sinh Nguyễn Hữu Luân
GV_2013.01.07 Nghiên cứu chế tạo Robot chiến đấu, cứu hỏa NTT Nguyễn Tấn Ý
GV_2013.01.08 Thiết kế chế tạo Robot kiến phục vụ cho công tác tuyển sinh  Biện Minh Trí
GV_2013.01.09 Nghiên cứu chế tạo xe lăn điện đa hướng phục vụ cho người khuyết tật  Nguyễn Quốc Dũng
GV_2013.01.10 Nguyên cứu chế tạo Robot mô phỏng dạng người H-Robot-01  Biện Minh Trí
GV_2014.01.06 Thiết kế mô hình giảng dạy thực hành khí nén – khoa Cơ khí Kiều Ngọc Dịch Vụ
GV_2014.01.07 Xây dựng bộ thực hành vi điều khiển pic phục vụ công tác học tập và giảng dạy Phạm Đức Lâm
GV_2014.01.22 Nghiên cứu thiết kế lắp đặt mô hình động cơ ô tô phục vụ học tập và giảng dạy Nguyễn Văn Bản
GV_2016.01.10 Phân tích và biên soạn giáo trình học phần Máy điện, bậc Đại học phục vụ cho công tác giảng dạy tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành Nguyễn Tấn Phước
GV_2016.01.11 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ đổi điện 220V /110V– 20A không dùng biến áp.  Nguyễn Phước Tường Vân
GV_2016.01.44 Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình cắt bổ động cơ ô tô mô tả đặc điểm kết cấu và hoạt động của các hệ thống trên động cơ phục vụ công tác giảng dạy Nguyễn Văn Bản
 
GV_2016.01.45 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình cánh tay Robot 5 bậc tự do ứng dung trong công tác giảng dạy Nguyễn Hữu Luân
GV_2016.01.46 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình trạm cấp phối tự động dùng PLC S7-200 ứng dụng trong công tác giảng dạy và tuyển sinh Phạm Đức Lâm 
GV_2016.01.47 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình máy in chi tiết nhựa 3D ứng dụng trong công tác giảng dạy và tuyển sinh  Huỳnh Văn Quang  
2017.01.67  Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo kít thực hành vi điều khiển ARM 32F4 Nguyễn Hữu Luân
2018.01.67 Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống điện thân xe kết hợp hệ thống tạo mã lỗi bảng điện thoại phục vụ giảng dạy Đặng Quốc Cường
2018.01.68 Thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống lái trợ lực điện phục vụ giảng dạy Dương Hoàng Long
2018.01.69 Thiết kế và chế tạo hệ thống tự động nhận dạng và đo lường khuyết tật của kết cấu từ xa sử dụng phương pháp xử lý hình ảnh  Nguyễn Hoàng Nam
2018.01.70 Thiết kế bộ thu thập và lưu trữ dữ liệu tại buồng thử động cơ ô tô – kết hợp giao diện người dùng trên máy tính Nguyễn Quốc Dũng
2018.01.71 Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống truyền lực trên ô tô bằng công nghệ in 3D phục vụ công tác giảng dạy và tuyển sinh  Lê Cao Hiệu
2018.01.72 Thiết kế mô hình cánh tay robot scara ứng dụng trong kỹ thuật tạo mẫu in 3D phục vụ công tác học tập, tuyển sinh 2019 – 2020 Phạm Đức Lâm
GV_2016.01.44 Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình cắt bổ động cơ ô tô mô tả đặc điểm kết cấu và hoạt động của các hệ thống trên động cơ phục vụ công tác giảng dạy Nguyễn Văn Bản
 
2018.01.67 Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống điện thân xe kết hợp hệ thống tạo mã lỗi bảng điện thoại phục vụ giảng dạy Đặng Quốc Cường
2018.01.68 Thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống lái trợ lực điện phục vụ giảng dạy Dương Hoàng Long
2018.01.69 Thiết kế và chế tạo hệ thống tự động nhận dạng và đo lường khuyết tật của kết cấu từ xa sử dụng phương pháp xử lý hình ảnh  Nguyễn Hoàng Nam
2018.01.70 Thiết kế bộ thu thập và lưu trữ dữ liệu tại buồng thử động cơ ô tô – kết hợp giao diện người dùng trên máy tính Nguyễn Quốc Dũng
2018.01.71 Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống truyền lực trên ô tô bằng công nghệ in 3D phục vụ công tác giảng dạy và tuyển sinh  Lê Cao Hiệu
2018.01.72 Thiết kế mô hình cánh tay robot scara ứng dụng trong kỹ thuật tạo mẫu in 3D phục vụ công tác học tập, tuyển sinh 2019 – 2020 Phạm Đức Lâm
2021.01.101 Thiết kế và chế tạo mô hình để điều khiển tốc độ, vị trí động cơ DC Servo phục vụ giảng dạy Nguyễn Hữu Luân
2021.01.102 Thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống phanh điều khiển tự động phục vụ công tác dạy học Phạm Minh Trí
2021.01.103 Nghiên cứu thiết kế và thi công bộ GATEWAY GSM -LORA Hồ A Lil
2021.01.104 Thiết kế và chế tạo mô hình thí nghiệm dầm chịu uốn phục vụ giảng dạy môn học Cơ ứng dụng Hoàng Thịnh Nhân