Mã Số DT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI GVHD
       
  Thiết kế hệ thống tái tạo nguồn nước, giảm ngập lụt La Vĩ Bình, – Lớp 14DDTLT01 TS Nguyễn Tấn Phước
  Thiết kế hệ thống máy phát quang điện kết hợp phong điện Hồ A Lil, Lớp 12DDT01 TS Nguyễn Tấn Phước
  Robot vượt địa hình Bùi Nhật Duy,  – Lớp 12DDT01 KS Phạm Trọng Lễ
2016.02.01 Nghiên cứu thiết kế & chế tạo mô hình thí nghiệm các cổng logic AND, OR và NOT  Ưng Thanh Nhân
MSSV: 1311518341
Nguyễn Hữu Luân
2016.02.02 Nghiên cứu thiết kế & chế tạo mô hình thí nghiệm các cổng logic NAND, NOR và XOR Phạm Quốc Huy
MSSV: 131152255
Nguyễn Hữu Luân
2016.02.03 Nghiên cứu thiết kế & chế tạo mô hình thí nghiệm các cổng logic XNOR, NOR  Bùi Lê Hoài Duy
MSSV: 1311520465
Nguyễn Hữu Luân
2016.02.04 Nghiên cứu thiết kế & chế tạo mô hình thí nghiệm mạch chốt RS  Đoàn Ngọc Ẩn
MSSV: 1311524733
Biện Minh Trí
2016.02.05 Nghiên cứu thiết kế & chế tạo mô hình thí nghiệm vi mạch khuếch đại thuật toán OPAMP  Võ Minh Đương
MSSV: 1311521647
Biện Minh Trí
2016.02.06 Nghiên cứu thiết kế & chế tạo mô hình thí nghiệm mạch Flip-Flop JK Trương Minh Nhựt
MSSV: 1311517334
Biện Minh Trí
2016.02.07 Nghiên cứu thiết kế & chế tạo mô hình thí nghiệm mạch điện xoay chiều thuần dung Hoàng Đức Chính
MSSV: 1311518632
Nguyễn Quốc Dũng
2016.02.08 Nghiên cứu thiết kế & chế tạo mô hình thí nghiệm mạch điện xoay chiều thuần điện trở”   Lê Anh Tuấn
MSSV: 1311525761
Nguyễn Quốc Dũng
2016.02.09 Nghiên cứu thiết kế & chế tạo mô hình thí nghiệm mạch điện xoay chiều thuần cảm Nguyễn Hoàng Phúc
MSSV: 1311519149
Nguyễn Quốc Dũng
2016.02.13 Nghiên cứu thiết kế & chế tạo mô hình thí nghiệm mạch điện khuếch đại dùng transistor Phan Trí Dũng
MSSV: 1311517811
ThS. Phạm Đức Lâm
2016.02.14 Nghiên cứu thiết kế & chế tạo mô hình thí nghiệm mạch điện quang học Nguyễn Lê Hải Đăng
MSSV: 1311525780
ThS. Phạm Đức Lâm
2016.02.15 Nghiên cứu thiết kế & chế tạo mô hình thí nghiệm mạch điện dao động sin Nguyễn Hoài Nam
MSSV: 1311518392
ThS. Phạm Đức Lâm
2016.02.16 Nghiên cứu thiết kế & chế tạo mô hình thí nghiệm mạch điện  điều khiển công suất Nguyễn Phúc Vinh
MSSV: 1311523918
ThS. Huỳnh Văn Quang
2016.02.17 Nghiên cứu thiết kế & chế tạo mô hình thí nghiệm mạch điện khởi động từ đơn và kép Huỳnh Quốc Tuấn
MSSV: 1311519157
ThS. Huỳnh Văn Quang
2016.02.18 Nghiên cứu thiết kế & chế tạo mô hình thí nghiệm mạch điện đấu nối contactor kết hợp timer Hố Tấn An
MSSV: 1311525505
ThS. Huỳnh Văn Quang
2016.02.19 Nghiên cứu thiết kế & chế tạo mô hình thí nghiệm mạch điện đấu nối Rơ le Cao Anh Quốc
MSSV: 1311521857
ThS. Huỳnh Văn Quang
2016.02.20 Nghiên cứu thiết kế & chế tạo mô hình thí nghiệm mạch điện đấu nối bộ khởi động từ 3 phase Lý Tuấn Danh
MSSV: 1311518519
ThS. Huỳnh Văn Quang
       
Đ-ĐT 2018.01 Thiết kế thi công loa di động dùng mạch công suất lớp AB Dương Ngô Hoàng
Phạm Tuấn Điền
 Nguyễn Thành Nam
ThS. Hoàng Hải Sơn
Đ-ĐT 2018.02 Thiết kế chiếu sáng tòa nhà 300A Nguyễn Tất Thành Phạm Lê Anh
Nguyễn Anh Dũng
ThS. Nguyễn Thị Kiều
Đ-ĐT 2018.03 Thiết kế, thi công mô hình ngôi nhà thông minh  điều khiển qua giọng nói Lê Quốc Khánh
 Lê Hoàng Minh
Vương Ngọc Huy
KS. Hồ A Lil
Đ-ĐT 2018.04 Điểu khiển và giám sát trang trại qua Internet. Nguyễn Thành Danh
Nguyễn Tiến Dũng
KS. Hồ A Lil
Đ-ĐT 2018.05 Thiết kế thi công loa di động dùng mạch công suất lớp D Dương Thiên Phú
Ngô Minh Tấn
ThS. Hoàng Hải Sơn
Đ-ĐT 2018.06 Thiết kế và thi công bộ điều khiển chiếu sáng công cộng thông minh Trần Trung Phong
 Huỳnh Phương An
TS. Nguyễn Tấn Phước
Đ-ĐT 2018.07 Hệ thống báo cháy IoT Lâm Bảo Vạn
Nguyễn Minh Tuấn
TS. Phan Văn Đức
Đ-ĐT 2018.08 Thiết kế phần điện cho nhà máy Thủy điện Sông Ông Nguyễn Ngọc Duy
Nguyễn Quốc Huy
ThS. Nguyễn Thị Kiều
Đ-ĐT 2018.09 Thi công hệ thống giám sát, chăm sóc cây xà lách qua mạng Internet Nguyễn Hoàng Minh
Nguyễn Thái Hoàng
Nguyễn Hữu Luân
Đ-ĐT 2018.10 Thiết kế, thi công kit thí nghiệm ArmF4 ứng dụng trong Matlab Simulink Lê Minh Tiến
Nguyễn Phú Trọng
Đỗ Danh Dũng
Nguyễn Hữu Luân
Đ-ĐT 2018.11 Thiết kế và thi công bộ đổi điện 1 pha 220V/110V – 10A  không mạch từ Nguyễn Mậu Gian Hi
Hoàng Đức Nhân
TS. Nguyễn Tấn Phước
CK-ĐT 2018.12 Thiết kế, thi công máy CNC 3 trục Mini Nguyễn Hữu Nhân
Phạm Minh Tuấn
Lê Đình Thái
KS. Hồ A Lil
CK-ĐT 2018.13 Mạch khởi động mềm cho động cơ 3 pha Lê Thái Khang
 Huỳnh Thị Thùy Linh
Vương Cẩm Luân
TS. Nguyễn Tấn Phước
CK-ĐT 2018.14 Thiết kế, điều khiển robot giải mã mê cung Chu  Thế Anh
 Lê Tuấn Tú
KS. Nguyễn Hữu Luân
CK-ĐT 2018.15 Thiết kế, thi công mạch đếm và phân loại sản phẩm theo chiều cao Tô Hoàng Huy
 Trần Thị Kim Tiến
ThS. Nguyễn Thị Kiều
CK-ĐT 2018.16 Ứng dụng PLC điều khiển AC Servo Lê Văn Nông
Sầm Phát Huy Vũ
KS. Hồ A Lil
CK-ĐT 2018.17 Mạch khởi động mềm cho động cơ DC Nguyễn Hoàng Tuấn
 Nguyễn Nam Hải
TS. Nguyễn Tấn Phước
CK-ĐT 2018.18 Ứng dụng chip ESP32 phục vụ thực hành phòng LAB IoT Trương Cang Tấn Trung
Nguyễn Diệp Đăng Điền
TS. Phan Văn Đức
CK-ĐT 2018.19 Thiết kế ứng dụng dùng board mạch ESP32 phục vụ giám sát và quản lý nguyên vật liệu Trần Minh Thuyên TS. Phan Văn Đức
CK-ĐT 2018.20 Thiết kế máy khắc Laser Mini Nguyễn Văn Hiền
Nguyễn Trung Tuấn
TS. Phan Văn Đức
CK-ĐT 2018.21 Thiết kế, thi công Robot vớt rác trên sông sử dụng năng lượng mặt trời Huỳnh Hữu Hay
 Cao Thanh Sang
KNguyễn Hữu Luân
CK 2018.24 Chế tạo máy khắc Laser mini Phùng Quốc Huy
Trương Trung Tín 
Nguyễn Hữu Luân
CK 2018.26 Nghiên cứu và thiết kế mô hình họa sĩ Robot Nguyễn Chí Linh
Nguyễn Thanh Tú
ThS. Phạm Đức Lâm
CK 2018.27 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy khắc laser CNC Phan Vũ
 Hồ Phước Thịnh
KS. Nguyễn Quốc Dũng
CK 2018.28 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy phay CNC kết hợp laser Trần Tuấn Tài
Hà Trần Thái Hoàng
KS. Nguyễn Quốc Dũng
CK-OTO 2018. 31 Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống phu xăng, đánh lửa điện tử trên xe Toyota Vios Trần Văn Đạt
Lê Mạnh Cường
Trần Xuân Long
ThS. Đặng Quốc Cường
CK-OTO 2018. 32 Thiết kế, chế tạo Robot điều khiển trong đường ống Phạm Đức Thanh Hòa/Lục Hoàng Kỳ Ân TS. Dương Hoàng Long
CK-OTO 2018. 34 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống khung gầm trên mô hình tổng thành sử dụng động cơ xăng Châu Ngọc Linh
Lê Phạm Thanh Qua
Phạm Minh Phú
ThS. Lê Cao Hiệu
CK-OTO 2018. 35 Thiết kế mô hình hệ thống rửa xe máy tự động phục vụ cơ sở An Phú Đông Nguyễn Phương Nam
Võ Đức Hùng
Lê Hồng Phong Minh
TS. Phạm Tuấn Anh
CK 2018.22 Modelling and control of Quadcopter Huỳnh Công Bảo  
CK 2018.23 Control robot with STM32F103 by Bluetooth Phạm Đức Mạnh  
CK 2018.25 Selt Balancing Robot Phan Quang Vinh  
CK 2018.29 Programming Python on Raspberry Pi Mai Ngọc Thạch  
CK 2018.30 Robot Object detection Mai Ngọc Thạch  
CK-OTO 2018. 33 Design and convert Daewoo damas into a mobile coffee shop Phạm Lê Tấn Phát
Nguyễn Phạm Lê Tấn Phát
ThS. Đặng Quốc Cường
       
CKDOT 2019.01 Ứng dụng IoT và kỹ thuật truyền thông trong tự động hóa nông nghiệp Nguyễn Chí Thiên Triệu
Hồ Hữu Thắng
TS. Nguyễn Hoàng Nam
CKDOT 2019.02 Ứng dụng IoT và xử lý giọng nói trong điều khiển thiết bị điện dân dụng Nguyễn Sỹ Phú TS. Nguyễn Hoàng Nam
CKDOT 2019.03 Thiết kế, xây dựng Robot bám đối tượng dùng xử lý ảnh và máy tính nhúng. Phạm Đức Mạnh
Mai Ngọc Thạch
Nguyễn Hữu Luân
CKDOT 2019.04 Thiết kế, chế tạo máy cắt nhãn tự động cho công ty TNHH MTV TM-DV in ấn Tân Lập Phan Quang Vinh Nguyễn Hữu Luân
CKDOT 2019.05 Thiết kế, chế tạo, ứng dụng xử lý ảnh cho công đoạn kiểm tra chất lượng bánh răng trên  line và quản lý sản phẩm cho nhà máy Misumi Huỳnh Công Bảo Nguyễn Hữu Luân
CKDOT 2019.06 Thiết kế, chế tạo xe điện cân bằng một bánh. Nguyễn Quang Trưởng Nguyễn Hữu Luân
CKDOT 2019.07 Thiết kế – Thi công bãi giữ xe ô tô tự động Dương Đình Bảo Trung
Trần Hữu Nghĩa
ThS. Phạm Đức Lâm
CKDOT 2019.08 Thiết kế mô hình tự động ghép phôi ống thử mẫu bệnh ứng dụng trong ngành Y sinh Nguyễn Ngọc Nghĩa
Nguyễn Thái Nguyên
Trần Thiên Phú
ThS. Phạm Đức Lâm
CKDOT 2019.09 Thiết kế mô hình tự động ghép phôi ống thử mẫu bệnh ứng dụng trang ngành Y sinh ứng dụng khí nén Võ Văn Sang
Nguyễn Trần Bảo Duy
Nguyễn Phước Thái
ThS. Phạm Đức Lâm
CKDOT 2019.10 Thiết kế thi công hệ thống loa 2.1 không dây Lê Văn An
Dương Ngọc Anh Vũ
Đào Công Minh Luân
ThS. Hoàng Hải Sơn
CKDOT 2019.11 Thiết kế và thi công board STM32F407 dùng điều khiển robot scara 3 bậc tự do Lý Quang Hồ
Huỳnh Đức Đạt
Nguyễn Quốc Trường Lâm
TS. Phan Văn Đức
CKDOT 2019.12 Ứng dụng hệ thống RF trong thể thao Đặng Quốc Tuấn
Mai Hữu Tâm
ThS. Bùi Vũ Minh
CKDOT 2019.13 Thiết kế mạng cảm biến không dây ứng dụng Lora Huỳnh Anh Duy
Hà Hữu Vinh
ThS. Hồ A Lil
CKDOT 2019.14 Thiết kế nút gọi Y tế không dây ứng dụng Lora Nguyễn Văn Lượm
Lê Bá Khánh Trình
Phan Hoàng Nam
ThS. Hồ A Lil
CKDOT 2019.15 Thiết kế, thi công hệ thống điều khiển, giám sát trạm bơm luân phiên và lưu dữ liệu tự động Phạm Trọng Phô
Lê Hồng Thịnh
ThS. Nguyễn Thị Kiều
CKDOT 2019.16 Thiết kế,thi công hệ thống đo đạt, giám sát và điều hướng pin năng lượng mặt trời Trần Minh Huân
Bùi Quang Huy
Phạm Minh Trân
ThS. Nguyễn Thị Kiều
CKDOT 2019.17 Xây dựng mô hình năng lượng mặt trời công suất nhỏ Phan Nguyễn Như Quỳnh
Tần Văn Tùng
ThS. Trần Quốc Cường
CKDOT 2019.18 Thiết kế và thi công hệ thống giám sát trồng cây thủy canh Nguyễn Ngọc Huy
Lê Thanh Tâm
ThS. Trần Quốc Cường
CKDOT 2019.19 Thiết kế, thi công bộ điều khiển thiết bị điện cho hộ gia đình ứng dụng công nghệ IoT Trần Hoàng Sang
Lê Đỗ Thanh Hoàng
Nguyễn Hữu Luân
CKDOT 2019.20 Thiết kế thi công hệ thống tưới nhỏ giọt cây trồng kết hợp kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm nhà yến Kiều Chí Long
Phan Chiến Công
Nguyễn Anh Vũ 
Nguyễn Hữu Luân
CKDOT 2019.21 Thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống khởi động trên ô tô sử dụng động cơ có bộ giảm tốc Võ Thành Nhân
Lê Hữu Nghĩa
Lê Minh Trung
TS. Dương Hoàng Long
CKDOT 2019.22 Thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống khởi động trên ô tô sử dụng động cơ loại bánh răng hành tinh Nguyễn Đường Hữu Đạt
Đỗ Văn Minh
Nguyễn Văn Cảnh
TS. Dương Hoàng Long
CKDOT 2019.23 Thiết kế mô hình máy phát điện xoay chiều 3 pha trên Ô tô Thái Nguyễn Trường Lâm
Hà Công Vinh
Trương Tấn Quang
TS. Dương Hoàng Long
CKDOT 2019.24 Nghiên cứu, khai thác hệ thống phanh khí nén trên xe vận tải cỡ lớn, thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống phanh khí nén trên ô tô vận tải. Võ Trung Nghĩa
Vũ Ngọc Thiên Anh
Trương Thanh Tâm
ThS. Kiều Ngọc Dịch Vụ
CKDOT 2019.25 Nghiên cứu, khai thác hệ thống truyền lực trên xe Hybrid, thiết kế và chế tạo mô hình mô phỏng hệ thống truyền lực trên xe Hybrid bằng công nghệ in 3D Hồ Minh Kha
Võ Khôi Trường
Trần Minh Toàn
Trần Phát Tài
ThS. Kiều Ngọc Dịch Vụ
CKDOT 2019.26 Nghiên cứu, khai thác các hệ thống điều khiển động cơ hiện đại, thiết kế mô hình bàn đạp ga điện tử kết hợp điều khiển cánh bướm ga tự động trên ô tô. Nguyễn Thanh Sang
Lê Hoàng Nhân
Phạm Đình Minh Nhật
ThS. Kiều Ngọc Dịch Vụ
CKDOT 2019.27 Nghiên cứu, khai thác hộp số tự động trên xe Toyota Camry, thiết kế và chế tạo mô hình mô phỏng bộ truyền bánh răng hành tinh trên hộp số tự động. Trần Hoàng Huy
Nguyễn Minh Nguyên
Phạm Văn Vạn
ThS. Kiều Ngọc Dịch Vụ
CKDOT 2019.28 Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình chiếu sáng tín hiệu trên xe lai kết hợp điều khiển điện tử phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy Nguyễn Trần Trọng Phú
Nguyễn Huệ Thanh
K’ Môi Se
ThS. Phạm Minh Trí
CKDOT 2019.29 Thiết kế, thi công mô hình máy phát điện Võ Chí Trung
Lê Thành Đạt
Trần Quốc An
ThS. Phạm Văn Phúc
CKDOT 2019.30 Thiết kế, chế tạo mô hình gạt nước điều khiển tự động trên ô tô Phạm Minh Chiến
Trịnh Đức Lợi
Dương Bảo Sơn
ThS. Phạm Hồng Thao
CKDOT 2019.31 Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình năng lượng mặt trời xe lai 2 chỗ ngồi nhằm phục vụ nghiên cứu và dạy học Lê Hữu Nhân
Nguyễn Văn Hoàn
Trần Thanh Toàn
ThS. Phạm Minh Trí
CKDOT 2019.32 Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống điều khiển tự động tìm người trên ô tô nhằm phục vụ nghiên cứu và dạy học Nguyễn Hữu Đức
Hoàng Lương Sơn
Nguyễn Chí Lộc
ThS. Phạm Minh Trí
CKDOT 2019.33 Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình lái trợ lực điện trên xe Toyota Vios 2010 nhằm phục vụ nghiên cứu và dạy học Phan Minh Tuấn
Hoàng Anh Tài
Đỗ Quang Vũ
ThS. Phạm Minh Trí
CKDOT 2019.34 Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình xe lai 2 chỗ ngồi nhằm phục vụ nghiên cứu và dạy học Nguyễn Xuân Tuấn
Nguyễn Hữu Trí
Trần Hiền Triết
ThS. Phạm Minh Trí
CKDOT 2019.35 Thiết kế, chế tạo mô hình ĐCĐT bằng công nghệ in 3D Dương Minh Thái Sơn
Trần Trọng Tuấn Hải
Trần Thị Ngân
Ôn Hồ Hảo
ThS. Đặng Quốc Cường
CKDOT 2019.36 Tổng hợp quy trình khắc phục mã lỗi động cơ các dòng xe du lịch Châu Âu ở thị trường Việt Nam Võ Hải Đăng
Lê Hoàng Phúc
Nguyễn Minh Thành
ThS. Đặng Quốc Cường
CKDOT 2019.37 Xây dựng cơ sở dữ liệu để tư vấn thiết kế Gara ô tô Thái Minh Khang
Võ Hoài Nam
ThS. Đặng Quốc Cường
CKDOT 2019.38 Tính toán thiết kế rơ moóc cứu hộ cho ô tô du lịch 4 chỗ bằng PP FEM. Nguyễn Nhất Thống
Lê Hữu Tuấn
ThS. Lê Cao Hiệu
CKDOT 2019.39 Thiết kế và sửa chữa mô hình động cơ diesel 4 kỳ, 4 xylanh Huỳnh Nhựt Lâm
Lộc Bình Thái
Lê Văn Phú
ThS. Lê Cao Hiệu