• Trang chủ /
  • Tin tức
  • / Khoa Kỹ thuật – Công nghệ tổ chức Hội thảo: “Xu hướng và thách thức khi hòa nhập vào môi trường làm việc của sinh viên trong kỷ nguyên số” và Tổng kết công tác năm học 2022-2023

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ tổ chức Hội thảo: “Xu hướng và thách thức khi hòa nhập vào môi trường làm việc của sinh viên trong kỷ nguyên số” và Tổng kết công tác năm học 2022-2023

NTTU – Vừa qua, ngày 20/01/2024 Khoa Kỹ thuật – Công nghệ đã tổ chức thành công Hội thảo: “Xu hướng và thách thức khi hòa nhập vào môi trường làm việc của sinh viên trong kỷ nguyên số” và Tổng kết công tác năm học 2022-2023 thu hút đông đảo các bạn sinh viên của Khoa tham gia.

Link bài viết từ web trường ntt.edu.vn

https://ntt.edu.vn/khoa-ky-thuat-cong-nghe-to-chuc-hoi-thao-xu-huong-va-thach-thuc-khi-hoa-nhap-vao-moi-truong-lam-viec-cua-sinh-vien-trong-ky-nguyen-so-va-tong-ket-cong-tac-nam-hoc-2022-2023/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now