Chuyên Ngành Logistics và kết nối vạn vật

Thông Tin Tuyển Sinh

Mã ngành: 7520118

Tổ hợp xét tuyển:

A00: Toán – Lý – Hóa

A01: Toán – Lý – Anh

D01: Toán – Văn – Anh

D07: Toán – Hóa – Anh

Thời gian đào tạo: 3,5 năm và 4 năm

Văn bằng Cử nhân (3,5 năm), Kỹ sư (4 năm)

Đăng ký ngay

Chuyên ngành Logistics và kết nối vạn vật đào tạo kỹ sư có kiến thức và kỹ năng để thiết kế, vận hành và cải tiến các hệ thống Logistics hay công nghiệp. Ngành này ứng dụng các kiến thức và kỹ thuật từ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm kỹ thuật, kinh tế, quản lý, khoa học xã hội.

+ Họ là ai?

Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (Industrial Systems Engineering): Vị trí và tầm quan trọng của ngành nghề kỹ thuật này có thể thấy qua những gì mà kỹ sư KTCN có thể đóng góp cho doanh nghiệp, đó là: áp dụng tri thức kỹ thuật-công nghệ và quản lý

+ Công việc sau khi ra trường:

  • Quản lý dự án
  • Quản lý sản xuất
  • Quản lý kỹ thuật
  • Kỹ sư giám sát
  • Kỹ sư điều hành hệ thống
  • Kỹ sư quản lý sản xuất, quản lý kỹ thuật
  • Kỹ sư tư vấn và thiết kế, bảo trì
  • Kỹ sư nghiên cứu và phát triển sản phẩm
  • Khởi nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now