Chuyên Ngành Tự Động Hóa

Thông Tin Tuyển Sinh

Mã ngành: 7510301

Tổ hợp xét tuyển:

A00: Toán – Lý – Hóa

A01: Toán – Lý – Anh

D01: Toán – Văn – Anh

D07: Toán – Hóa – Anh

Thời gian đào tạo: 3,5 năm và 4 năm

Văn bằng Cử nhân (3,5 năm), Kỹ sư (4 năm)

Đăng ký ngay
  1. Chuyên ngành Tự động hóa là ngành học nghiên cứu, thiết kế, vận hành các hệ thống tự động, các dây chuyền sản xuất tự động tại các nhà máy, xí nghiệp nhằm giúp tối ưu hóa cho các hoạt động của con người.
  2. Chuyên ngành Tự động hóa, sau tốt nghiệp sẽ là “Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử” là những người thực hiện thiết kế, bảo dưỡng và giám sát sự vận hành các thiết bị và hệ thống tự động hóa trong các dây chuyền sản xuất.
  3. Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp
  • Kỹ sư giám sát
  • Kỹ sư điều hành hệ thống
  • Quản lý dự án
  • Kỹ sư quản lý sản xuất, quản lý kỹ thuật
  • Kỹ sư tư vấn và thiết kế
  • Kỹ sư nghiên cứu và phát triển sản phẩm
  • Khởi nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now